Skapulárés Boldogasszony a csepregi Szentkút kápolnában

2018. június 18. | Szerző: Balogh Jánosné Horváth Terézia
Témakör: Vallás | Település: Csepreg

A Répcevidék áprilisi számában (20. oldal) bemutattam a kápolna „Vlagyimiri Istenanya” kegyképét. Most egy másik, névtelenségben maradt festő ottani olajképére hívom fel a figyelmet, amely bejárattól balra rejtezik a félhomályban. A „Skapulárés Boldogasszonyt”, más néven a „Karmel hegyi Szűz Máriát” ábrázolja.

Mi az a skapuláré, más néven „Mária vállruhája"?
Eredetileg egy vállon átvetett, középkori szerzetesi munkakötény, később pedig zsinórral összefogott, két, téglalap alakú, kelmedarab, egyiken a Karmel hegyi Boldogasszony, a másikon Jézus Szíve ábrázolás, amelyet szintén vállon átvetve, ruha alatt szoktak viselni szerzetesek is és világi hívek is.
Az izraeli Karmelen élő remetéktől eredeztethető, a 12. század óta működő „karmelita" katolikus szerzetesrend Mária különös védelme alatt áll. Védőszentjüket, a „Karmel hegyi Szűz Máriát" az egyik karján vagy ölében a Kis Jézust tartva ábrázolják, a másik kezével a skapulárét nyújtja híveinek. Skapuláré gyakran a Kisded kezében is van.
A csepregi kép ahhoz a típushoz tartozik, ahol a tisztítótűzben szenvedők várják föntről a segítséget. Sajátos vonása, hogy Jézus nemcsak egy, hanem két skapulárét is tart.
Ennek a festménynek helytörténeti jelentőséget ad, hogy a hátán adatolt. Ugyanis a keretének felső lécére tintával készült, kézírásos magyarázat került: „ A Kármel hegyéről címzett bold/dogságos/ Sz. Mária szt. skapuláré társulatának; mely Csepregben 1200 tagot számlál - ajándéka. / Csepreg 1884. szept. 6. / Farkas Sándor káplán."
Mi az a skapuláré társulat?
A Karmel hegyi Szűz Mária tiszteletének növelésére létrejött közösség a karmelita renden belül. Tagjai fölveszik és holtig állandóan viselik a skapulárét, továbbá egyes imádságok elmondására és bizonyos önmegtartóztatásra kötelezik magukat. Mindez abban segíti őket, hogy elkerülhessék a halálos bűnöket, illetve Mária kegyelmével megszabaduljanak tőlük, ne kerüljenek a tisztítótűzbe, hanem az örök üdvösségbe.
Döbbenetesen magas volt 1884-ben a csepregi taglétszám ahhoz képest, hogy akkor 3600-an laktak a helységben. Leszámítva az abban az időszakban aránylag sok gyermeket és a férfilakosság nagy részét, tag lehetett - kevesebb férfi mellett - szinte az összes nő. - Az ajándékozás szeptember 6-án történt, talán a kápolna búcsújának alkalmára, amelyet szeptember 12-én ünnepelnek. - Az aláíró 1884-ben közel 4 éve káplánkodott a helységben, majd 3 év múlva kiadta helytörténetírási alapművét (Csepreg mezőváros története). Ő a névadója a helyi hagyományőrző és kulturális Farkas Sándor Egyletnek, amely nemrég ünnepelte 25 éves jubileumát.

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.