Interjú a GYÉMÁNTDIPLOMÁS TANÍTÓ NÉNIVEL

2018. augusztus 29. | Szerző: Kissné
Témakör: Közélet | Település: Tömörd
Interjú  a  GYÉMÁNTDIPLOMÁS TANÍTÓ NÉNIVEL

2018. június 8-án ünnepelte a Dr. Csepregi Hor váth János Általános Iskola és Alapfokú Mû vészeti Iskola fennállásának 70-dik évfordulóját. A születésnap méltó megünneplése mellett a tömördiek számára különleges alkalom volt az a nap:

Márczi Józsefné, Kati néni Gyémántdiplomát vehetett át abban az intézményben, ahol dolgozott. Ez alkalommal egy szűkebb kör köszöntötte őt,
2018. 07. 21-én a Falunapon pedig az a közösség idézte meg az elmúlt éveket, ahol ma is él. Az ünnepség résztvevőinek nagy többsége elmondhatja, tanítványa volt a Tanító néninek. Vele készítettem egy rövid riportot.
1. Mikor döntött úgy, hogy tanító lesz? Mit szólt hozzá a család?
1936. november 26-án születettem Celldömölkön, négyen voltunk testvérek (3 lány és 1 fiú). Szüleim örültek elhatározásomnak hogy tanítónő leszek. Az általános iskolai tanulmányaim befejezése után 1952-ben beiratkoztam a Celldömölki Gábor Áron Gimnáziumba. A követ-kező évtőI a kőszegi Állami Tanítóképzőbe jártam,sikeres vizsgáim után I957 -ben tanítónői oklevelet szerzetem.
2. Kik voltak életében a legmeghatározóbb tanítóegyéniségek?
Mindig hálával és szeretettel gondolok a Neveléstan és neveléstörténet tanárnőmre, dr. Kada Juditra, aki olyan sok tudást adott. Nem felejtem el dr. Regős János tanárurat sem. Ő mindig segített a tanítási gyakorlatokon. Folytatom a sort Takács Béla matematika tanárúrral, mert neki sikerült megszerettetni velem a matematikát.
3. Hogyan került a tömördi iskola élére?
Pályám kezdetén helyettes tanítóként Szergénybe kerültem, majd kineveztek a Kenyeri általános iskolába. Magánéleti változások miatt 1959. szeptember 1-jén Tömördre költöztem, ahol rám bízták elsőtől a negyedik osztályig összevontan tanuló kisdiákokat. A tömördi tagiskolát 34 évig vezettem, azaz 1983-ig. A tagiskola megszűnése után nyugdíjazásomig, 1991-ig, a csepregi általános iskolában dolgoztam.
Magánéletem is e településhez köt: itt élek férjemmel, két fiúnkkal Endrével és Attilával.
és Endre családjával.
4. Mely értékeket tartott a legfontosabbnak munkája során? Milyen módszert követett a tanításkor?
Legfontosabb feladatomnak tekintettem, hogy a legjobb tudásom szerint mindent megtegyek a rámbízott gyermeket tanításáért, neveléséért. Először nem volt könnyű a kezdet, de mindent elkövettem, hogy a rám bízott kisdiákok sikeresek legyenek. Munkám során mindig nagy-nagy szeretettel neveltem, oktattam tanítványaimat. Kellõ szigorral, de emberségesen tanítottam őket.
Gyergyai Albert írja, s magaménak vallom én is: „ A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus lélekbúvár, mûvész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti - bár ez sem kevés - hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé"
5. Mi lett volna, ha nem lesz tanító?
El sem tudom képzelni, mi lettem volna, ha nem sikerül a tanítói pályám.
6. Mivel foglalkozik szívesen szabad idejében?
Szabadidőmben szeretek rejtvényt fejteni, újságot olvasni. Persze nem feledkezem el a virágaimról sem, a munka mindig megnyugtat.
7.Az interjúnk végén szeretném megkérdezni, hogy ha a Tanító néni most lenne tizennyolc éves, ezt a hivatást választaná-e, illetve mi volt a legszebb és a legnehezebb ebben a munkában?
Ha újra 18 éves lennék, csak ezt a hivatást választanám. A legszebb: nincs nagyobb öröm, ha látom tanítványaim sikereit. Úgy gondolom, rám is illenek Kiss Jenő sorai:
„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza... aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe."
A legnehezebb: már elmúlt, a problémát megoldottuk, s csak az eredményt nézzük!
Kedves Tanító Néni! Köszönöm az interjút! A következõ évekre kívánok Önnek sok boldogságot, erõt és jó egészséget! Tanítványa: Szabó Ági

 

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
Kiemelt cikkek a témában