Bokrétánkhoz hűen

2016. augusztus 2. | Szerző: Major Izabella
Témakör: Beharangozó | Település: Chernelházadamonya, Gyalóka, Kiszsidány
Bokrétánkhoz hűen

„Ha a Föld Isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta!” – Nagy nemzeti költőnk, Petőfi Sándor 170 évvel ezelőtt ezzel a felkiáltással fejezte ki csodálatát országunk történeti értékeit és páratlan szépségű természeti, földrajzi kincseit számba véve.

Majd fájdalmasan mutatott rá arra a szomorú tényre, hogy a bokrétás szépség ellenére mégis: „Messze tőlünk a világba, / Idegen nép kincstárába, / Szánk-szemünket tátjuk." Petőfi ezen szomorúságát sajnos ismerős jelenségként tapasztaljuk napjainkban is. Természetes, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten szívesen látogat el más országokba, de az ott szerzett gazdag élmény ellenére mégis szegényebb maradhat abban az esetben, ha nem ismeri eléggé saját szülőföldjét, országát. A honismeret hiányával könnyen csorbát szenvedhet a hazaszeretet is. Hiszen a megismerés élménye az, amely egyúttal magával hozza a hazához való erősebb kötődést, ami különösen fontos a felnövekvő nemzedék életében. Országunk csodálatos tájainak felfedezése, a történelmi emlékhelyek látogatása, a különféle kulturális rendezvényeken való részvétel, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakulhasson bennünk az az egészséges szemléletű magyar mérce, amellyel hitelesebben tudjuk megítélni saját magunk, s a világ dolgait. Ahhoz hasonlatos ez, amit nemzeti imánk, a Himnusz sorainak írója, Kölcsey Ferenc, anyanyelvünk ápolásáról gondolkodva örökségül reánk hagyott, miszerint: „Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig művelni kötelesség." Így van ez a honismereten alapuló hazaszeretettel is. Éljünk hát és tanítsunk élni bokrétánkhoz hűen!

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.