Tettre készen 125 éve Egyházasfaluban

2018. január 4. | Szerző: Major Izabella
Témakör: Közélet | Település: Egyházasfalu
Tettre készen 125 éve Egyházasfaluban

Nevezetes dátum marad községünk Önkéntes Tűzoltó Egyesületének életében november harmadik szombatja, amikor volt csapattársaik, s a meghívott vendégek gyűrűjében teljes létszámban és díszes egyenruhában sorakozott fel a jelenlegi aktív tagság, hogy a kezdetekre visszaemlékezve fejet hajtsanak az alapító elődök, és 125 év példás múltja előtt.

Tiszteletük jeléül megkoszorúzták a tűzoltószertár falán elhelyezett emléktáblákat, majd meghatottan fogadták a falu szülöttének, Tóth Miklós plébános úrnak áldását, szívükben azzal a fogadalommal, amely zászlójuk jelmondata: „Istennek dicsőség, egymásnak segítés". Ezt követően, Lakatos Bálint, az egyesület titkára méltatta egy és negyedszázad jelentős dátumait és eseményeit, elsősorban Major Ottó, volt tűzoltóparancsnok kutató munkájára támaszkodva.
Egyházasfalu tűzoltósága eseménydús múltra tekint vissza, községünk lakosságának egyöntetű megbecsülését élvezve. Lelkiismeretes tettrekészségüket, nagyszerű csapatmunkájukat minden esetben igazolja gyorsaságuk, felelősségteljes munkavégzésük. Legyen szó sajnálatos tűzesetről vagy bármilyen katasztrófaelhárításról.
Az egyesület gyökerei 1892-re nyúlnak vissza, amikor a négy önálló település: Gógánfa, Egyházasfalu, Daszti és Keresztény községenként 15-20 fővel tűzoltó-alakulatot hozott létre. A századforduló éveiben már mindegyik tűzoltó egyesület rendelkezett szertárral és kocsifecskendővel. Amikor 1933-ban Keresztény kivételével a három tőszomszédos községet közigazgatásilag egyesítették Egyházasfalu néven, a tűzoltóság is egy parancsnokság alá került, a gógánfai Major József vezetésével.
Első tűzoltószertárunk 1952-ben épült fel, ekkortájt kibővült az egyesület feladatköre a területfelelősi szolgálattal is. Az 1960-as '70-es évek jelentős működésbeli és felszereltségi változásokat hoztak. A taglétszám 30-35 főre nőtt és rendelkezésre állt már motoros fecskendő. Az évente szervezett, nagyszabású versenyeken Egyházasfalu tűzoltói minden alkalommal dobogós helyezést értek el. Ezek a versenyek napjainkban is megrendezésre kerülnek a környék más-más helyszínein és örvendetes, hogy tűzoltóink továbbra is tartani tudják az előkelő helyezéseket.
Mai tűzoltószertárunk 1975-ben épült. Ettől az évtől kezdődően rendelkezünk tűzoltógépjárművel, amely a 90-es évektől hírközlő eszközként is szolgált a kábeltévé üzembe helyezéséig. Azon keresztül tájékozódtunk a helyi aktuális eseményekről. 1992-ben, tűzoltóságunk fennállásának 100. évfordulóján szentelték fel a szertár falán található emléktáblát Varga Imre főesperes celebrálásában. Az ezredforduló óta egyre nagyobb ütemben bővül az eszközállomány, köszönhetően a sikeres pályázatoknak. Bizonyítja ezt a benzinmotoros szivattyú, s a beszerzett láncfűrész is. Tűzoltóink erkölcsi megbecsülését mutatja, hogy helyi vállalkozóink jelentős pénzösszeget ajánlottak fel az elöregedett tűzoltógépjármű cseréjéhez. Az új jármű megvételéhez önkormányzatunk is nagy anyagi segítséget nyújt.
Kiss János elnök jubileumi emléklapokat nyújtott át a jelenlegi és volt egyesületi tagoknak, és a vendégeknek. A jubileumi ünnepség Kiss Vilmos parancsnok hívó szavára jó hangulatú fehér asztalos beszélgetéssel folytatódott egészen estig: a finom pörköltet fogyasztva, a derekas helytállás sok-sok közös élményét elevenítették fel.
Tisztelettel köszöntjük hát ezúton is jubiláló tűzoltónkat, áldozatos munkájukat hálásan köszönve, és azzal a jókívánsággal, hogy eljövendő jubileumaik alkalmával is a jelenlegihez hasonló örömmel nyugtázhassák tetteiket magukénak tudva kis falunk elismerő bizalmát!

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
Kapcsolódó képek
Kiemelt cikkek a témában