Gazda állás

Sokat tettek a közösségekért

2017. április 20. | Szerző: Sági Ferenc
Témakör: Közélet | Település: Csepreg
Sokat tettek a közösségekért

Az elmúlt időszakban több személyt is kitüntettek, akik évtizedekig önzetlenül dolgoztak a kisebb, s persze a nagy közösség, a település(ek) lakói érdekében is.

Horváth Gyuláné Vertetics Éva a Farkas Sándor Egylet felterjesztésére kapta meg a hagyományőrző tevékenységért járó megyei önkormányzati kitüntetést, a Pável Ágoston Emlékplakettet. Az Egylet tagjai március 29-i összejövetelükön gratuláltak a kitüntetettnek. Ez adott alkalmat beszélgetésünkre.
- A Csepregi Óvodát 1981-2005 között vezetted. Irányításoddal dolgoztátok ki az intézmény nevelési tervét, melyben kiemelt szerepet kapott a hagyományok ápolása. Ennek megvalósításáról tanulmányt is készítettél, mely megjelent a Honismeret c. folyóiratban, s bekerült a módszertani segédanyagba is. Az énekkarnak, majd 1993-ban a Farkas Sándor Egyletnek is alapító tagja lettél. 1994 végétől a titkári, majd 2000-től 2016-ig az elnöki tisztséget láttad el az Egyletben. Rengeteg kitűnő műsort rendeztél és aktív szereplő is voltál. Honnan az univerzális tudás, hiszen egyaránt mesterfokon ismered az éneklést, citerázást, színjátszást, egyebeket?
- Édesapám fiatal korában színjátszó volt, és nagyon szépen énekelt. Sokat daloltunk a családban, rengeteg éneket megtanultam. A színdarabokra engem is mindig elvittek. Ma is emlékszem a Bástyasétány 77-re, vagy a Nem élhetek muzsikaszó nélkül-re. A nyári szünetekben mi, hasonló korú gyerekek is színjátszani kezdtünk. Betanultuk például az Egyszer egy királyfit. A Goda-féle házban tartottuk az előadásokat, még belépőt is fizettek a nézők. Tagja lettem az iskolai énekkarnak, melyet Zátonyi tanár úr vezetett. A középiskolában Király Emmával énekeltem közösen a műsorokon. Sokszor szavaltam is a különböző ünnepségeken. Az óvónőképzőbe fel se vették azt, akinek nem volt hallása. Ott tagja voltam Törzsök Béla kórusának, melyben többszólamú dalokat is énekeltünk.
- S honnan jöttek a módszertani ismeretek?
- A középiskolában aktívan bekapcsolódtam a magyar szakkörbe, ott sokat tanultunk Mátyás Máriától. Az óvónőképzőben részt vettem a bábszakkörben is. Bauer Gabriella oktatta a gyermekirodalmat és a mesék dramatizálását, komoly elvárásokkal. Tanultunk pedagógiát és pszichológiát is. Az óvodások sokfélét kérdeztek, szinte mindenből naprakésznek kellett lennünk.
- A citerával hol ismerkedtél meg?
- Az egyletben vetődött fel, hogy a dalokhoz, de egyes színdarabokhoz is jó lenne zenei kíséret. Ekkor gondoltunk a népi hangszerre, a citerára, melynek viszonylag könnyen megtanulható a használata. Hetekig jártunk el öten Répcelakra, ahol Németh Endre foglalkozott velünk, s gyakoroltuk a pengetéseket. Ezután csatlakozott hozzánk, az Egyletben Kóbor tanár úr. Majd a Nyugdíjas Klubban is citeráztak, s megalakították a Répce Citera Barátok Körét.
- Hogyan lett Csepregen reneszánsz esküvő?
- A település lakóinak önazonosságát kifejezve Szombathelyen van Savaria Karnevál, a váras településeken várostromok, stb. Csepregen pedig a főúri esküvő megtörtént 1605-ben, amikor a mezőváros vallási és kulturális központ volt. Ziembicki Erzsébet kezdeményezte, mi pedig vevők voltunk rá. Ezt vittük színre a horvátok, több civil szervezet és magánszemély bekapcsolódásával, s az első években pályázatok segítségével. Sajnos a kastély nem megfelelő háttér, a támogatások nagyon esetlegesek, a szüreti felvonulással összekötve nem a legszerencsésebb a rendezvény. A lakosság sem érzi úgy ma már magáénak a helyi egyesületeket, mint korábban. Egyre több a kritikus hang. Pedig a civilek nélkül szegényebb lesz a település. Nagy érvágás Csepreg kulturális életében a civilek fő támogató intézményének, a művelődési ház működésének anyagi ellehetetlenítése, s személyzetének ekkora megcsonkítása.
- Évek óta foglalkoztál a visszavonulás gondolatával.
- A közösségi munka sok időmet elvett a családtól. Elfáradtam, kedvem és energiám elfogyott. Lelkem most is köztetek van, testem egyre nehezebben mozdul. Köszönet az Egylet minden tagjának a sokévi munkáért és az együttműködésért. Mivel hívő ember vagyok, köszönöm a jó Istennek szerető és mindig segítőkész férjemet, és családom minden tagját, akik nélkül nem tudtam volna a munkámban kiteljesedni.
Sági Ferenc

Igazi közösségi ember - kitüntetést vehetett át Kóbor Károly
Március 15-én, Vasváron, a Nagy Gáspár Kulturális Központban tartotta ünnepi megemlékezését Vas Megye Közgyűlése. A megyei megemlékezésen a kitüntetéseket Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök és dr. Balázsy Péter megyei jegyző adott át. A megyei közgyűlés döntése alapján Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesült Kóbor Károly. 35 éve Vas megye érdekében végzett szakmai, hivatásbeli érdeme, a vasi sport és a közéleti események megörökítéséért, valamint a közösség ügyének szolgálata érdekében hosszabb időn át kifejtett kiemelkedő munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.
Kóbor Károly elmondta, hogy már 16 éves korában technikai vezetőként dolgozott a Csepregi Sportegyesületnél, amelyet 22 évig gardírozott. Az NB II-n kívül minden osztályban megért aranyérmes díjkiosztót, de több dobogós helyezést is. Hozzátette, hogy az életében a sport mellett a kultúra is fontos szerepet játszik, hiszen riporterként 12 éve viszi a híreket a nagyvilágba. Először csak a helyi portálok oldalain jelentek meg fotói, majd a megyei napilap hasábjain számos jól sikerült képet láthatták az olvasók. 6 évig a vaskarika.hu munkatársaként a megyei kulturális élet számos eseményéről tudósított. Saját bevallása szerint igazi közösségi ember, aki leginkább akkor érzi jól magát, ha városáért és embertársaiért önzetlenül tehet, és szervezhet. Csepreg Város nevében a kitüntetettet Vlasich Krisztián polgármester is köszöntötte a megyei ünnepségen, megköszönve eddigi áldozatos munkáját.
B.B.
Gratulálunk mindkét kitüntetettnek!

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
Kapcsolódó képek
Kiemelt cikkek a témában